Litt om oss

img

Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater har som formål å samle teaterinteresserte barn og ungdom for å fremme
forståelsen for teater blant dem. FBUT ønsker å skape et trygt og innholdsrikt fritidstilbud for sine
medlemmer
.

 

Teateret har egne lokaler I St. Croixhuset, Sceneteppe, som benyttes til øving, produksjonslokale, møter etc.
Forstillingene spilles i store sal på St. Croixhuset.

 

Teateret har gjennom 30 års produksjoner og drift produsert en mengde kostymer og kulisser. Mye av dette
er tatt vare på og kan på forespørsel leies ut. Teateret har også en del teknisk utstyr. Vi har høye ambisjoner.
Vi ønsker kvalitet, men forsøker å gjøre dette slik at det ikke går utover trivselen til medlemmene våre. Det betyr
for eksempel at vi satser på profesjonelle instruktører på kunstneriske områder og på levende musikk i den grad
det er mulig.

 

Vi engasjerer kunstnere i byen til å skape det riktige scenebildet og vi tar teknikken på alvor. Det er ikke bare
enkelt å få lyden til å bære helt til de bakerste benkeradene. Ikke minst betyr det at vi hele tiden har en diskusjon
gående om hvordan vi kan heve vår egen kompetanse og skape teateraktiviteter for medlemmene som gir dem
nye utfordringer og nye ferdigheter, samt masse moro og godt kameratskap.